Agencja szkolenia menedżerów szkolenia doradztwo coachingi

Zintegrowany System do Zarządzania Kompetencjami

Zarządzanie Kompetencjami jest takim sposobem prowadzenia polityki personalnej, gdzie pojęcie kompetencji staje się ogniwem łączącym działania z różnych zakresów (rekrutacji i selekcji, ścieżki kariery, oceny pracowniczej, szkolenia, systemy motywacyjne etc.)

Zintegrowany System Zarządzania Kompetencjami pozwala dostosować posiadane przez pracowników kompetencje do potrzeb firmy oraz wykorzystać je zgodnie z tymi potrzebami. Dostarcza on danych na temat cech pracowników pożądanych przez firmę i pozwala powiązać wymagania stawiane pracownikom z obecnymi i przyszłymi celami firmy.

Główne cele i korzyści wprowadzenia Zintegrowany System do Zarządzania Kompetencjami
  • zaprojektowanie metody oceny bazujących na kompetencjach kluczowych dla aktualnie realizowanych zadań.
  • określenie jasnych wymagań i standardów pracy na stanowiskach pozwoli na precyzyjne planowanie rozwoju w zakresie najbardziej pożądanych kompetencji
  • wypracowanie wspólnych kompetencji firmowych jako krok w kierunku budowania wspólnych wartości i norm, identyfikacji z firmą, z zespołem, z misją
  • zbadanie potencjału zawodowego i zaprojektowanie ścieżek kariery pozwoli na wskazanie pracownikom możliwości rozwoju w ramach firmy i tym samym pobudzić motywację i pogłębić identyfikację z firmą.
  • zaprojektowanie szkoleń w obszarach wymagających doskonalenia w sposób odpowiadający rzeczywistym potrzebom