Agencja szkolenia menedżerów szkolenia doradztwo coachingi

Wdrażane Systemu Okresowej Oceny Pracowniczej (SOOP)

Dla przedsiębiorstwa dobry system ocen okresowych to skuteczny instrument kształtowania motywacji pracowników, określania indywidualnych i grupowych potrzeb szkoleniowych, podejmowania adekwatnych decyzji o awansach, przesunięciach, zwolnieniach. Jest to także sformalizowany zbiór informacji zwrotnych o efektywności pracy zatrudnionych.

Najważniejszym powodem, uzasadniającym dokonanie oceny jest dążenie do najpełniejszej realizacji misji przedsiębiorstwa oraz związanych z nią zadań poszczególnych jednostek organizacyjnych. Stąd niezbędny wymóg aby przed przystąpieniem do przeprowadzania oceny jasno sformułować strategię, misję i wizję przedsiębiorstwa, dokonać rzetelnego opisu wszystkich ocenianych stanowisk oraz przeszkolić osoby oceniające i przygotować informację dla osób ocenianych o celach którym ocena służy.

Nasza oferta zakłada kilka etapów działań. Od przygotowania dokumentacji kadrowej tj. opisów stanowisk pracy, indywidualnych profili kompetencyjnych po szkolenia dotyczące przeprowadzania oceny, rozmów oceniających i motywowania.

Każdy etap naszych działań wyceniamy oddzielnie, aby mogli Państwo prześledzić proces oraz ewentualnie dokonać wyboru najbardziej interesujących Państwa modułów oferty.