Agencja szkolenia menedżerów szkolenia doradztwo coachingi

Rozwój osobisty

Żyjemy coraz szybciej, intensywniej, stajemy w obliczu coraz trudniejszych wyzwań. Codziennie dociera do nas ogrom informacji, które trzeba przetworzyć i uporządkować. Aby temu podołać a jednocześnie zachować zdrowie i dobre samopoczucie musimy nieustannie dbać o swój rozwój osobisty.

Cykl szkoleń dotyczący rozwoju osobistego ma na celu wspomaganie kompetencji w zakresie poprawy jakości i skuteczności komunikacji z ludźmi i samym sobą, wypracowanie postaw dzięki którym poczujemy się pewniejsi siebie i odzyskamy poczucie wpływu na sytuację , zwiększenie odporności na stres, trudne sytuacje
zawodowe i osobiste.

Warsztaty prowadzone przez psychologów praktyków posiadających doświadczenie z pracy z grupą oraz udzielaniu indywidualnego wsparcia w tym także terapeutycznego.

Trening rozwoju osobistego
 • „Ja” – co pokazuję, co ukrywam
 • „Ja – Ty” – co Ty czytasz we mnie? – rozpoznawanie obszarów podobieństw i indywidualności
 • Etapy rozwoju człowieka – autodiagnoza i określenie własnej drogi w życiu (zawodowym i osobistym)
 • Wizualizacja z towarzyszeniem improwizacji muzycznej
 • Cele życiowe, cele zawodowe – rozpoznawanie potencjałów uruchamianych i odkrywanie potencjałów ukrytych
 • Ćwiczenie swobodnej ekspresji emocji i nastroju
 • „Moje maski, mój wizerunek, moje tajemnice” – sesja treningowa na pograniczu psychologii, muzyki i plastyki
  Wzmacnianie pozytywnego wizerunku siebie, ekspresja dobrych uczuć
 • Doświadczenie harmonii fizycznej i emocjonalnej w zespole
Trening asertywności
 • Postawy życiowe charakteryzujące asertywne, agresywne i bierne zachowania
 • Określenie poziomu osobistych umiejętności zachowania asertywnego
 • Rozpoznawanie i respektowanie granic własnych oraz granic innych ludzi.
 • Rozwijanie możliwości swobodnego realizowania własnych potrzeb i celów w kontaktach z ludźmi.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania różnych form niezgody
 • Obrona własnych praw i granic
 • Radzenie sobie z zachowaniami inwazyjnymi
 • Asertywne wyrażanie własnego zdania i opinii
 • Udzielanie i przyjmowanie ocen
 • Asertywne radzenie sobie z konfliktem
 • Pozytywna autoprezentacja
 • Poczucie umiejscowienia kontroli a gotowość do osiągania sukcesów
 • Budowanie pozytywnego wizerunku siebie w oparciu o własne zasoby, możliwości, dokonania
Trening twórczości
 • Czym jest twórcze myślenie?
 • Podstawowe zasady twórczego myślenia
 • Etapy procesu twórczego myślenia
 • Uruchamianie grupowego myślenia twórczego
 • Co przeszkadza grupie twórczo rozwiązywać problemy
 • Współdziałanie grupy w wytwarzaniu pomysłów, osiąganiu efektu synergii
 • Poznanie własnych wewnętrznych blokad utrudniających twórcze działanie i skuteczne osiąganie celów
 • Rozwijanie dyspozycji motywacyjnych. Odkrywanie kierunków motywacji.
 • Ćwiczenia rozwijające wybrane operacje intelektualne biorące udział w procesie twórczym
Trening antystresowy
 • Stres – co to znaczy być zestresowanym ?
 • Źródła i objawy stresu
 • Indywidualna odporność na stres – autodiagnoza
 • Diagnoza własnego stylu reagowania na stres
 • Odkrywanie indywidualnych obszarów szczególnie wrażliwych na stres
 • Pozytywne i negatywne aspekty stresu – kiedy i jak go wykorzystać.
 • Poczucie umiejscowienia kontroli oraz negatywne przekonania jako wewnętrzne źródła stresu
 • Zasady optymalnego funkcjonowania organizmu – podstawy bioenergetyki.
 • Techniki antystresowe – indywidualne sposoby odreagowywania napięć
 • Rytmy bioenergetyczne a planowanie czasu
 • Poszukiwanie własnych zasobów
 • Ekspresja twórcza jako forma relaksu – warsztat działań twórczych
Trening integracyjny
 • Sesja integracyjna – gry mające na celu lepsze poznanie się grupy
 • Jak postrzegam innych, jak inni mnie postrzegany.
 • Ćwiczenie nawiązywania kontaktów
 • Doskonalenie umiejętności porozumiewania się
 • Budowanie klimat zaufania, obdarzanie zaufaniem
 • Nawiązywanie lepszego kontaktu z własnym ciałem i emocjami
 • Modelowanie umiejętności interpersonalnych
 • Rozwiązywanie problemów interpersonalnych – konstruktywna konfrontacja.
 • Udrażnianie kanałów energetycznych w ciele – elementy bioenergetyki.
Trening komunikacji interpersonalnej
 • Zasady dobrej komunikacji
 • Co sobą nieświadomie komunikujemy?
 • Niewerbalne zachowania wzmacniające komunikację językową
 • Zarządzanie przestrzenią w procesie komunikacji
 • Zakłócenia w procesie komunikowania się
 • Przebieg komunikacji jedno – i dwustronnej
 • Narzędzia aktywnego słuchania – parafraza, pytania
 • Rozpoznawanie wskaźników docierania do informacji
 • Indywidualne style komunikowania się
 • Metamodel – docieranie do przekazu ukrytego przez rozmówcę
 • Komunikowanie z większym audytorium
Autoprezentacja
 • Wiara w siebie – warunkiem pozytywnej autoprezentacji
 • Projektowanie osobistej zmiany – wzmacnianie swoich mocnych stron
 • Autokreacja czyli jak cię widzą tak cię piszą
 • Rola stroju i wygląd zewnętrznego w ocenie ludzi
 • Poszukiwanie własnego stylu
 • Rola pierwszego wrażenia w autoprezentacji
 • Błędy w spostrzeganiu wpływające na ocenę wizerunku
 • Podnoszenie własnej wiarygodności i atrakcyjności w oczach innych
 • Wpływ postaw na kreowany wizerunek
 • Wywieranie pożądanego wrażenia poprzez samoopis
 • Panowanie nad stresem jako warunek kontroli wywieranego wrażenia
 • Pozytywna autoprezentacja w oparciu o własne doświadczenia, umiejętności, zasoby
Savoir vivre w kontaktach zawodowych
 • Przygotowanie „pola” do działań biznesowych
 • Strój jako element budujący profesjonalny wizerunek – elegancja i jakość a naturalne atuty i osobowość
 • Kto pierwszy i dlaczego – zasady precedencji
 • Międzynarodowy język kurtuazji a etykieta towarzyska
 • Między nami biznesmenami, czyli komunikacja na poziomie
 • Wizyty z punktu widzenia gospodarza i gościa
 • Przyjęcia i spotkania
 • Elementy międzynarodowego savoir-vivre.
 • Savoir vivre w negocjacjach biznesowych
 • Komunikacja elektroniczna w biznesie