Agencja szkolenia menedżerów szkolenia doradztwo coachingi

Projekty rekrutacyjne

Rekrutacja nie musi być skomplikowanym, długotrwałym i kosztownym procesem. Firma ASM oferuje Państwu kompleksowe usługi w zakresie Rekrutacji i Selekcji Pracowników. Dajemy możliwość wyboru rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Proponujemy skorzystanie z pojedynczych modułów, będących składowymi procesu rekrutacji i selekcji, jak również realizację pełnego procesu rekrutacji i selekcji. Każdorazowo doradzamy Państwu najkorzystniejszy sposób prowadzenia działań, który pozwoli zmaksymalizować szanse pozyskania najlepszych kandydatów na rynku.

Etapy rekrutacji
  • Analiza potrzeb Klienta, określenie profilu i zakresu obowiązków kandydata oraz strategii procesu poszukiwań
  • Analiza rynku w kontekście zatrudnienia osoby na dane stanowisko
  • Przygotowanie ogłoszeń
  • Wstępna selekcja dokumentów aplikacyjnych
  • Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami z wykorzystaniem diagnozujących kompetencje
  • Rekomendacja wybranych, najlepszych kandydatów
  • Pośredniczenie w procesie negocjacji warunków zatrudnienia
  • Podsumowanie i zakończenie procesu rekrutacji

Jakimi narzędziami wspomagamy rekrutację?

Success Insights

Success Insights jest systemem diagnostycznym uznanym na świecie (system przetłumaczony został na 30 języków), opracowanym przez amerykańską firmę TTI Systemy te mierzą: ludzkie zachowania (naturalne i dostosowane ), postawy i wartości, umiejętności sprzedaży, środowisko pracy (pożądany profil stanowiska pracy).

Success INSIGHTS stanowi wsparcie w:doborze kadr, assessment center, analizach miejsc pracy/ pożądane profile, planowaniu kariery, badaniu potencjału sprzedażowego i menadżerskiego

Thomas International

Jest to analiza profilu osobowego opisująca funkcjonowanie osoby badanej na czterech wymiarach dominacja, komunikacja, stabilność, adaptacja. Test pozwala na rozpoznanie predyspozycji kandydata do pełnienia określonych ról w firmie np. roli przywódcy, koordynatora, handlowca, członka grupy itd. Zaletą testu jest to, że jego przeprowadzenie wymaga zaledwie 15 minut, a jego diagnostyczność jest bardzo wysoka

Testy kompetencyjne

Służą do oceny poziomu określonych kompetencji zawodowych. Test opiera się na konkretnych umiejętnościach, wiedzy i postawach wymaganych od kandydata na dane stanowisko. Testy każdorazowo są dostosowywane do specyficznych warunków panujących w firmie stąd ich wysoka wartość diagnostyczna.

Kwestionariusze osobowości

Narzędzia psychologiczne badające profil osobowy kandydata w nawiązaniu do wymagań stanowiska, które mogą być różne w zależności od charakteru pracy np. przedstawiciel handlowy musi być osobą, która potrafi nawiązywać dobre relacje z innymi ludźmi, a więc towarzyską, otwartą na świat zewnętrzny, komunikatywną, czerpiącą przyjemność z kontaktów. Cechę tę w psychologii określamy mianem ekstrawersji. Z kolei osoba będąca np. analitykiem biznesowym powinna być dokładna, skupiona, zdolna do samodzielnej realizacji zdań, myśląca analitycznie. Te i inne zróżnicowane cechy badają właśnie testy osobowości, które pozwalają nam szerzej spojrzeć na kandydatów, nie tylko do strony wiedzy, ale także cech osobowych. Przykładowo wykorzystujemy test NEO-FFI