Agencja szkolenia menedżerów szkolenia doradztwo coachingi

Profesjonalna sprzedaż i obsługa klienta

Szkolenia z zakresu doskonalenia sprzedaży uwzględniające zmieniające się potrzeby rynku. Wspomagamy sprzedawców w zakresie przygotowywania argumentacji handlowej dostosowanej do specyficznych wymagań klientów. Udzielamy wsparcia w zakresie doskonalenia jakości i procesów obsługi klientów.

Techniki sprzedaży
 • Diagnoza umiejętności sprzedażowych
 • Rola motywacji wewnętrznej w zawodzie sprzedawcy
 • Pozytywna autoprezentacja czyli budowanie pozytywnego wizerunku siebie i firmy
 • Metody pozyskiwania klientów
 • Doskonalenie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z klientem
 • Rozpoznawanie motywów zakupowych
 • Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klienta
 • Język korzyści w sprzedaży
 • Sterowanie rozmową sprzedażową przy pomocy pytań
 • Strategie przekonywania w sprzedaży
 • Reagowanie na zastrzeżenia i obiekcje
 • Trudny klient
 • Sztuka finalizowania sprzedaży
Profesjonalna obsługa klienta
 • Doskonalenie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z klientem
 • Komunikacja niewerbalna w procesie porozumiewania się z klientem
 • Udzielanie informacji w języku zrozumiałym dla klienta
 • Zdobywanie informacji o potrzebach klienta
 • Odpowiadanie na pytania klientów
 • Identyfikacja najczęściej spotykanych postaw i reakcji klientów
 • Trudne sytuacje podczas bezpośredniej obsługi klienta
 • Uzasadnione i nieuzasadnione obiekcje
 • Precyzowanie problemu klienta
 • Obsługa klientów zdenerwowanych i agresywnych
 • Kiedy należy wyrazić niezgodę na prośby i żądania klientów?
 • Reagowanie na krytykę i obraźliwe uwagi klientów
 • Radzenie sobie z presją, manipulacją, nieuczciwością
 • Radzenie sobie z własnymi emocjami
Negocjacje handlowe
 • Strategie i taktyki w negocjacjach handlowych
 • Diagnoza własnych zdolności negocjacyjnych
 • Dynamika procesu negocjacyjnego
 • Analiza interesów własnych i drugiej strony – BATNA
 • Przygotowanie oferty handlowej
 • Sztuka czynienia ustępstw w negocjacjach handlowych
 • Źródła satysfakcji klienta
 • Metody wymiany ustępstw
 • Zasady wywierania wpływu w negocjacjach
 • Negocjacje cenowe – argumentacja cenowa
 • Sylwetka trudnego negocjatora
 • Analiza przyczyn oporu partnera
Sprzedaż i obsługa klienta przez telefon
 • Reguły nawiązywania dobrego kontaktu przez telefon
 • Telefoniczny wizerunek czyli jak wzbudzić sympatię i zainteresowanie klienta
 • Zasady skutecznego porozumiewania się przez telefon
 • Praktyczne przygotowanie do sprzedaży przez telefon – planowanie rozmowy
 • Uzyskanie zgody na przedstawienie oferty
 • Przedstawianie oferty i wynikających z niej korzyści (metoda długa, metoda krótka)
 • Uzasadnianie ceny
 • Radzenie sobie z zastrzeżeniami
 • Odpieranie zarzutów i odpowiadanie na trudne pytania klientów
 • Przyjmowanie skarg, reklamacji i krytyki uzasadnionej, nieuzasadnionej, złośliwej
 • Rozpoznawanie sygnałów gotowości do zakupu
 • Techniki kończenia rozmowy telefonicznej
Prezentacje handlowe
 • Określenie celu i tematu prezentacji
 • Opracowanie planu prezentacji
 • Budowanie klimatu zaufania i sympatii
 • Techniki angażowania uwagi słuchaczy
 • Prezentacje multisensoryczne czyli dostosowanie prezentacji do zróżnicowanego audytorium
 • Techniki radzenia sobie z trudnymi pytaniami i udzielanie odpowiedzi
 • Opisywanie usług lub produktów wg zasady cecha, zaleta, korzyść, zysk
 • Zasada dobierania pomocy wizualnych i posługiwanie się nimi
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas prezentacji handlowej
 • Odpowiadanie na obiekcje i zastrzeżenia
 • Radzenie sobie z tremą i napięciem
Zastosowanie technik NLP w sprzedaży
 • Zasady i założenia NLP
 • Cechy stylów komunikacyjnych – preferowane modalności sensoryczne
 • Dostrajanie się do klienta – wchodzenie w rytm, odzwierciedlanie – na poziomie języka i zachowań niewerbalnych
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z klientem, orientowanie się w jego priorytetach, wartościach i celach
 • Dopasowanie argumentacji sprzedażowej do preferowanych stylów przetwarzania informacji
 • Metamodel – metoda stawiania kluczowych pytań w celu zwiększenia efektywności komunikacji interpersonalnej.
 • Zasady pozytywnego kotwiczenia – technika 3 x TAK.
 • Budowanie pewności siebie i podnoszenie samooceny jako warunek osiągania sukcesów.
 • Docieranie do własnych zasobów i wykorzystywanie pozytywnej energii dla osiągnięcia celu.