Agencja szkolenia menedżerów szkolenia doradztwo coachingi

Diagnoza satysfakcji i klimatu organizacyjnego

Badanie satysfakcji pracowników jest barometrem nastrojów, poziomu stresu i ewentualnych konfliktów w firmie. Dlatego powinno być regularnie przeprowadzane zwłaszcza gdy firma szykuje się lub jest w procesie zmian. Prowadzone przez nas badania koncentrują się na sprawdzeniu poziomu zadowolenia z wykonywanej pracy, nastroju współpracowników oraz ich opinii odnośnie funkcjonowania organizacji. Efektem badania będzie także wyłonienie wartości, oczekiwań i postaw pracowników będących kluczowymi elementami kultury organizacyjnej. Pozwala to lepiej zbadać charakter istniejącej kultury, określić jej typ, a także kierunek zmian.
Diagnoza klimatu jest nie tylko bogatym źródłem informacji dla menedżerów zarządzających firmą, ale i przejawem troski o współpracowników oraz determinacji w integrowaniu pracowników wokół celów organizacji.