Agencja szkolenia menedżerów szkolenia doradztwo coachingi

Diagnoza organizacyjna dotycząca gotowości firmy do wprowadzenia zmian

Diagnoza organizacyjna oparta jest na koncepcji cyklów zmian organizacyjnych Greinera. Model pokazuje zmiany w strukturze organizacyjnej, strategii i modelach zachowań, które firma musi osiągnąć, jeśli ma pomyślnie przejść do następnego etapu wzrostu. Badanie diagnozuje miejsce firmy na krzywej wzrostu i kryzysów które firma musi przejść aby stać się dojrzałą, efektywnie funkcjonującą organizacją. Po przeprowadzonym przez naszych konsulatów badaniu firma otrzymuje całościowy raport zawierający diagnozę sytuacji oraz wskazówki dotyczące przyszłych działań.