Agencja szkolenia menedżerów szkolenia doradztwo coachingi

Coaching

Coaching według Interational Coach Federation jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Dzięki coachingowi nasi klienci definiują cele rozwojowe pozwalające zoptymalizować działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich zasobów.

Poprzez coaching pomagamy naszym klientom docierać do swoich mocnych stron, unikać barier w osiąganiu założonych celów, a także ułatwiamy im bardziej efektywne funkcjonowanie w zespole. Promujemy rozwiązania skoncentrowane na celu, a nie na problemach.

Wyróżnia nas indywidualne podejście do klienta. Każdorazowo uzgadniamy z klientem szczegółowy plan coachingu. Jest on poprzedzony gruntownym rozpoznaniem potrzeb i oczekiwań klienta. Efektem naszych działań jest uruchamianie indywidualnych zasobów emocjonalnych i energetycznych, umożliwiające głęboki wgląd w siebie, pobudzenie kreatywności i motywacji do działania.