Agencja szkolenia menedżerów szkolenia doradztwo coachingi

Referencje

 • MAKRO Poznań

  Firma Makro Cash and Carry Polska S.A. współpracuje z Agencją Szkolenia Menedżerów od 2001r. w zakresie realizacji szkoleń. Szkolenia przeprowadzone zostały z należytą starannością. Uczestnicy ocenili je bardzo wysoko. Zdobytą na szkoleniach wiedzę wykorzystują w swojej codziennej pracy.

  Makro Cash and Carry Polska S.A. w Poznaniu
  Zastępca Kierownika Działu Personalnego
  Barbara Haze

 • MAKRO Warszawa
 • HCP Poznań S.A.

  Niniejszym zaświadczam, że szkolenia z tematu pt. „Etykieta w kontaktach biznesowych” przeprowadzone przez Agencję Szkolenia Menedżerów było przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie i w pełni spełniło nasze oczekiwania.

  H. Cegielski – Poznań S.A.
  Specjalista ds. Promocji i Reklamy
  Renata Łupaczyńska-Kupś

 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki

  Informujemy, że od 1998 r. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu współpracuje z Agencją Szkolenia Menedżerów. Współpraca obejmuje szkolenia i wykłady dla pracowników WUW, z zakresu komunikacji i obsługi klienta. W połowie 2002 dyrekcja WUW zlecił ASM przeprowadzenie badań ankietowych dot. Pięciu kluczowych obszarów polityki personalnej WUW. Dotychczasowa współpraca z ASM przebiega zgodnie z oczekiwaniami i nadal zamierzamy korzystać z jej usług.

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Dyrektor Generalny
  Walerian Szymański

 • Urząd Miasta Poznania
 • DONGWON ZS Polska

  Mam przyjemność poinformować, że Agencja Szkolenia Menedżerów przygotowała dla naszej firmy dwa projekty dotyczące wdrożenia ocen oraz badania systemu motywacyjnego. Obydwa projekty w całości spełniły nasze oczekiwania, a współpraca z ASM układała się bardzo dobrze.

  Dongwon ZS Polska
  Prezes
  Waldemar Hasiów

 • EL-CENTRUM S.A.
 • ARAVIX Sp.z o.o.

  Firma Agencja szkolenia Menedżerów przeprowadziła w latach 2008-2009 w naszej firmie szkoleniania z następujących tematów: Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, Komunikacja interpersonalna oraz Kreatyne rozwiązywanie problemów.

  Pragnę podkreślić staranne przygotowanie szkoleń zarówno na etapie konstruowania programu jak i jego realizacji w formie warsztatów oraz możliwość konsultacji uczestników z prowadzącą szkolenie w późniejszym czasie. Udział w małej grupie szkoleniowej pozwolił uczestnikom na rozwinięcie umiejętności interpersonalnych, które z pewnością wykorzystają w praktyce zawodowej.

  Członek zarządu
  Małgorzata Nalaskowska

 • VIFARM Sp.z o.o
 • Instytut Zarządzania w Poznaniu

  Zaświadczam, że trener Agencji Szkolenia Menedżerów Pani Jolanta Korczowska brała udział w projekcie doradczo-szkoleniowym z zakresu zarządzania personelem, przygotowywanym dla Zakładów Mięsnych „Bartek” w Sierakowie. Projekt został wykonany z należytą starannością, a współpraca z Panią Korczowską układała się bardzo dobrze.

  Instytut Zarządzania w Poznaniu
  Dyrektor Zarządzający
  Tomasz Szejner

 • ZASET S.A.

  Pani Jolanta Korczowska-Jankowiak reprezentująca firmę Agencja Szkolenia Menedżerów przeprowadziła szkolenie z tematu „Doskonalenie kompetencji kierowniczych”. Powyższe szkolenie przeprowadzone zostało na wysokim poziomie i całkowicie spełniło oczekiwania uczestników.

  Zaset Sp. z o.o. w Kożuchowie
  Prezes Zarządu
  Anna Pawłowska

 • AXIT Sp.z o.o
 • AMICA Wronki
 • DRAMERS SA

  W latach 2008-2010 Agencja Szkolenia Menedżerów wdrożyła w naszej firmie system ocen okresowych oraz prowadziła szkolenia z Assessment Center dla kadry zarządzającej. Pragniemy poinformować, że wszystkie projekty realizowane przez ASM zostały przygotowane profesjonalnie, z największą starannością, a tym samym spełniły nasze oczekiwania.

  Dyrektor ds. Personalnych
  Anna Gawryś

 • AION Sp.z o.o

  Zaświadczam, że Firma ASM w osobie Pani Jolanty Korczowskiej-Jankowiak przeprowadziła w ramach naszej firmy w latach 2008-2010 sześć szkoleń dla osób prowadzących warsztaty analityczne. Zaświadczam że szkolenia te w pełni spełniły oczekiwania naszych klientów.

  Specjalista ds. zarządzania i administracji
  Justyna Kafel

 • TEB Consulting
 • Kimball Electronics Poland Sp. zo.o.

  Informujemy, że Jolanta Korczowska –Jankowiak reprezentująca Agencję Szkolenia Menedżerów przeprowadziła dla kierowników średniego szczebla Kimball Electronics Poland Sp. z o.o. warsztat szkoleniowy na temat trudnych rozmów z pracownikami. Dzięki umiejętnościom trenera, grupa aktywnie uczestniczyła w zajęciach, rozwiązując twórczo problemy osadzone w realiach funkcjonowania firmy. Szkolenie zostało ocenione przez uczestników na poziomie bardzo dobrym.

  Dyrektor Personalny
  Elżbieta Fonk

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

  Zaświadczam, ze Pani Jolanta Korczowska jest długoletnim współpracownikiem Działu Studiów Podyplomowych Public Relations oraz Zarządzania Kadrami z zakresu komunikacji interpersonalnej, negocjacji, asertywności, rozwijania twórczego myślenia, zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem. Nasza wzajemna współpraca układa się bardzo dobrze. Pani Jolanta Korczowska konsekwentnie wywiązuje się z podjętych zobowiązań, przygotowuje wyczerpujące i interesujące materiały, potrafi nawiązać kontakt ze słuchaczami oraz aktywizować ich w czasie zajęć.

  Dyrektor Studiów Podyplomowych
  Hanna Król

 • Zakłady Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp.

  Niniejszym zaświadczam, że Pani Jolanta Korczowska-Jankowiak reprezentująca firmę Agencja Szkolenia Menedżerów przeprowadziła w naszej firmie badania z zakresu diagnozy organizacyjnej w kontekście przeprowadzanych i planowanych w firmie zmian. Zarówno przygotowanie jak i przeprowadzenie badań odbyło się w sposób profesjonalny i całkowicie spełniło nasze oczekiwania.

  Dyrektor ds. Marketingu i Kooperacji
  Magdalena Sobierajczyk

 • SEWS Polska

  Uprzejmie informuje, że nasi pracownicy dwukrotnie korzystali z usług świadczonych przez Agencję Szkolenia Menedżerów. Szkolenia organizowane przez ASM uzyskało bardzo wysokie oceny uczestników na co zapewne Duzy wpływ ma to, że szkolenia w tej firmie prowadzą wysokiej klasy specjaliści. Będąc osobą odpowiedzialną za koordynację szkoleń w firmie oraz za współpracę z firmami szkoleniowymi mogę polecić firmę ASM jako rzetelnego i odpowiedzialnego partnera wszytkim, którzy szukają usług na najwyższym poziomie.

  Koordynator Szkoleń
  Beata Goncerz

 • VADEMECUM Konferencje i Szkolenia we Wrocławiu

  W latach 2005 -2008 firma VADEMECUM Konferencje i Szkolenia we Wrocławiu współpracowała z Agencją Szkolenia Menedżerów w ramach projektu EFS „Vademecum Zarządzania i Sztuki Handlowej”. Zaświadczam, że współpraca między naszymi firmami układała się bardzo dobrze czego wyrazem były bardzo wysokie oceny zrealizowanych wspólnie szkoleń.

  Wiceprezes Zarządu
  Agata Tkaczyk

 • ANIMATOR Instytut Doradztwa Psychologicznego

  ANIMATOR Instytut Doradztwa Psychologicznego współpracuje z Agencja Szkolenia Menedżerów od 1995 roku. Efektem tej współpracy były za każdym razem ciekawe programy szkoleniowe, bardzo dobrze przygotowane materiały dla uczestników i fachowo przeprowadzone zajęcia. Uczestnicy grup szkoleniowych w ankietach ewaluacyjnych podkreślali zawsze wysokie kompetencje, przystępny sposób przekazywania zagadnień teoretycznych i interesujące, dostosowane do tematu szkolenia ćwiczenia praktyczne proponowane przez Panią Jolantę Korczowską-Jankowiak.

  Dyrektor Pełnomocnik
  Zbigniew Heryng

 • Vinylpex

  Agencja Szkolenia Menedżerów przeprowadziła w naszej firmie szkolenia z zakresu sprzedaży i negocjacji handlowych. Trener wykazał się szeroką wiedzą merytoryczna i dużym doświadczeniem, a także umiejętnością interesującego przedstawienia tematu. To skłania nas do kontynuowania współpracy z ASM. Z pełną odpowiedzialnością polecamy innym firmą profesjonalne usługi ASM.

  Dyrektor Generalny
  Elżbieta Robińska

 • PZU Życie
 • Samodzielny Publiczny ZOZ w Wolsztynie
 • Curtis Healthcare Sp. z o.o.
 • PMC – Doradztwo Gospodarcze