Agencja szkolenia menedżerów szkolenia doradztwo coachingi

Assessment Centre i Development Center

Assessment Centre (AC) jest coraz bardziej powszechnym narzędziem wykorzystywanym przy rekrutacji. Jest to najczęściej kilkuetapowy proces, w którym oceniane są kluczowe kompetencje na wybrane stanowisko. Celem AC jest ocena umiejętności kandydatów starających się o pracę w firmie lub obecnych pracowników którzy ubiegają się o awans. Assessment jest metodą umożliwiającą ocenę zachowania uczestników w interakcji z innymi osobami. Pozwala nakreślić portret osobowy w kontekście działań zespołowych np. jako lidera, współpracownika, przywódcy itp. Poprzez dobór i wypracowanie odpowiednich zadań dostosowanych do warunków działania firmy możemy określić czy dany kandydat pasuje do profilu stanowiska i oczekiwań firmy.

Development Center (DC) metodologicznie jest podobny do Assessment Centre – to nowoczesna metoda oceny potencjału i kompetencji pracowników. Pozwala na określenie mocnych i słabych stron każdego pracownika z osobna, jak i całego zespołu jako grupy. Organizowanie w firmie DC, ma na celu zbadanie siły i kompetencji poszczególnych pracowników, zbadanie potrzeb szkoleniowych i wyznaczenie ścieżek rozwoju w firmie. W trakcie sesji osoby prowadzące DC (assessorzy) obserwując pracowników w trakcie wykonywania zadań grupowych oceniają w sposób dynamiczny ich zachowanie i uruchamiane kompetencje. Po zakończeniu AC i DC zamawiający otrzymuje dokładny raport zawierający opis każdej osoby, która wzięła udział w projekcie. Uczestnicy natomiast dostają pełną informację zwrotną, na temat oceny obserwowanych kompetencji.